Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Thermen Soesterberg zijn wij ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en willen we hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten én producten.

MVO

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mens, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. Thermen Soesterberg is continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven.
Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

Image not found Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.

Image not found Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Image not found Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van ons product en hoe we de kwaliteit bewaken.

Image not found Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.

 

Image not found Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

Image not found Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.

Image not found Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

Image not found Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

Thermen Cadeau

Niets is fijner dan ontspanning in het vooruitzicht! Geef een Thermen Cadeau

Ontdek meer

100% duurzaam!

Vanaf eind maart zijn wij 'all-electric'. Dat wil zeggen; volledig gasloos en met 100% duurzame energie.

lees er alles over

Maak een keuze.